Pečlivě změřte plochu pro obkládání obkladů či dlažeb a nakupujte vždy o 10 až 15 % materiálů více, než Vám vychází podle teoretických výpočtů. Zbylé obklady uschovejte pro pozdější použití. Je možné, že po delší době neseženete stejnou výrobní šarží nebo i druh obkladu či dlažby a při opravách v domě se tak vyhnete nepříjemným komplikacím

Při výběru zvažte provoz, pro který budete materiál nakupovat a zvolte vhodný stupeň otěruvzdornosti.

Odstíny a kalibrace - každý obklad a dlažba je vlivem tlaku, teploty, vlhkosti a dalších vlivů i spojením jednotlivých komponentů materiálů vyráběna s různými barevnými a rozměrovými odlišnostmi. Jedná se o přirozenou vlastnost materiálu, kterou není možné ovlivnit. Při výrobě dojde ke smrštění přibližně o 7 procent, u další dlaždice však může dojít k jinému „smrštění“. Proto jsou dlažby změřeny kalibračními přístroji, které jim přidělí kalibrační číslo. Nejde o skutečný kalibr, ale nominální, a to proto, že uvnitř jednoho kalibru, jak je udáno i v mezinárodních normách, existují rozdíly, a to max. + – 0,6 mm. Stejně tak se to děje i s jednotlivými odstíny, kdy výrobní šarže má uvedeno i číslo odstínu.

Při kombinacích obkladů, dekorů i listel je doporučeno provést před položením navržené kombinace „na sucho“. Různé kalibrační rozměry přitom nejsou na závadu. Povinnost rozvrhnout si obklady před položením, jsou uloženy přímo normou ČSN 733450 v kap. III. Odst. 46.

Normy a tolerance - pro Českou republiku jsou závazné normy EN a DIN. Nejčastěji se setkáme s normami pro stanovení geometrických vlastností a jakosti povrchu. Tyto stanovují jednotlivé části normy ČSN EN 10545 (nahrazuje normy EN98 a další).
Co je důležité z této normy je fakt, že dlažby a obklady se při výrobě kroutí a prohýbají. Normou povolený průhyb je ± 0,5%. Délková tolerance je ± 0,6% z celkové délky výrobku. V rovnoběžnosti je povolená odchylka ± 0,6%. V tloušťce pak povolená odchylka činní ± 5%
Co se týče speciálních kusů, jako jsou schodovky, listely, dekory atp. tak zde není stanovena žádná norma.

Rektifikované dlaždice lze pokládat s minimální spárou. Doporučuje se tl. min. spáry 2 mm., nelze klást tzv. beze spár!

Kontaktujte nás